zhuzhoumingri

No. 88, Mingri Road, Liyu Industrial Area, Tianyuan District, Zhuzhou City 412007, Hunan Province.P.R.C.
, China 410000 China

About

Located in Liyu Industrisl Area, Zhuzhou City, Tianyuan District, Hunan Province

Contacts