Ningbo Haoqing Tools Co.,Ltd

No. 336, Yigao, huangjianshan village, Lizhou street, Ningbo City, Zhejiang Province
, China 336 China