Ambulance Sathi

"P-14, Prosanta Sur Nagar, Near 18B/1 Bus Stand Ruby Hospital"
Kolkata, West Bengal 700105 India